Prvi Meetup

Eco Tech Serbia je uz podršku ICT Hub-a 11.4.2018.godine organizovala prvi po redu meetup u Srbiji posvećen uspešnim inovativnim rešenjima u oblasti zaštite životne sredine.

Gosti prvog MeetUp-a su bili:

1.Lazar Jovanović-Smart Watering sistemi koji se bave izradom automatskih i daljinskih sistema za navodnjavanje kojima se upravlja putem SMS poruke na Vašem mobilnom telefonu.

2.Aleksandar Varnicic-UrbiGo- Pametna bašta za urbane stanovnike koja omogućava gajenje sveže hrane tokom cele godine. Naručite on-line, povežete UrbiGo sa vašim telefonom i konzumirajte zdravo.

3.Ivanka Milenković-EkoFungi -inovativno postrojenje za proizvodnju supstrata za uzgoj jestivih gljiva koje kao materijal koriste bilo koji celulozni otpad i eliminiše potrošnju električne energije za 90%. 4.Nemanja Janjić-Solagro Team-pametna presa za reciklažu. Solargo Team čine mladi inženjeri koji kroz svoj rad spajaju reciklažu, energiju Sunca i poljoprivrednu proizvodnju.Posvećeni su povećanju efikasnosti u odlaganju i postupanju ambalažnim otpadom kao i ekološkoj edukaciji.